POU Run

Ekonomski temelji pčelarstva - pitanja

redni broj
Naziv teme

1.	Što je pčelinjak?
Odg. Proizvodna jedinica sa zaokruženim tehnološkim procesom i s određenom dohodovnom moći.

2. Koji se neposredni faktori koji utječu na racionalnost u proizvodnji?
Odg. Direktni( znanje, vještine i sposobnoati, iskustvo) i indirektni (uvjeti rada, 
tehnološka razina, ujecaj organizacije)

3. Što je kapacitet sredstava za rad u pčelarstvu?
Odg. Sposobnost sredstava za rad da u jedinici vremena proizvede određenu količinu učinaka.

4. Koji su elementi pčelarskog tržišta?
Odg. Tržišni subjekti, objekti razmjene, cijena.

5. Tko su subjekti ponude pčelarskih proizvoda kod nas?
Odg. Specijalizirane proizvođačko-prerađivačke pčelarske tvrtke; Pčelari s potrebitim 
uvjetima za ambalažiranje i plasman proizvoda; Pčelari hobisti. 

6. Tko su potrošači pčelinjih proizvoda?
Odg. Apsolutni nepotrošači meda, relativni potrošači meda, stvarni potrošači meda.

7. Na koji način se formiraju novi potrošači pčelinjih proizvoda?
Odg. Utjecajem društveno ekonomske sredine i marketinga.

8. Koje su osnove ekološke proizvodnje u pčelarstvu?
Odg. 
1.Smještaj pčelinjaka - košnice, odnosno pčelinjak, treba smjestiti u području bogatom
 pčelinjom medonosnom pašom. Pčelinja paša treba potjecati iz ekološke proizvodnje ili 
iz bijaka koje nisu tretirane kemijskim sredstvima.
2.Tehnologija pčelarenja - je odnos pčelara prema pčelinjoj zajednici. Pčelar prati stanje
 zajednice i treba na vrijeme intervenirati u slučaju potrebe
3.Zdravlje pčela - bolesne pčelinje zajednice potrebno je odmah lječiti i izdvojiti u 
izolirani pčelinjak. Za lječenje se upotrebljavaju mravlja, limunska, oksalna i mliječna 
kiselina (varroa) i pojedine biljne tvari timol, alkohol, mentol, eukaliptusovo ulje i kamfor. 
Samo uz suglasnost nadzorne stanice dozvoljava se upotreba farmaceutskih proizvoda i to kod 
neučinkovitosti postojećih sredstava.
4.Evidencija pčelinjaka - vođenje evidencije o prehrani pčela umjetnim sredstvima i njihovoj 
vrsti te količini. Vode se podaci o lječenju, dijagnozi, ljekovima, načinu lječenja, duljini 
tretmana, karence i slično.

5.Pravilno rukovanje pčelinjim proizvodima - vađenje meda, pakiranje, distribucija, 
prodaja i skladištenje. 
Košnica

Koji su osnovni zahtjevi za dobru košnicu?
•	Zaštita pčelinje zajednice
•	Omogućava pčelinjoj zajednici normalan razvoj i život
•	Jednostavne konstrukcije i prostrana za razvoj
•	Laka i pogodna za rad
•	Cijena izrade mora biti što niža
•	Izrada prema standardima zbog lakšeg rada
Koje su grupe alata za rad u pčelarstvu?
Podjela pribora odnosi se na pribor i alat za rad sa pčelama, pribor i alat za rad sa 
satnim osnovama, pribor i alat za oduzimanje meda, pribor i alat za topljenje voska.
Koje stadije zajednice poznaješ?
1.	Jesen i zimovanje
2.	Pojava legla i smjena generacija pčela
3.	Glavna paša
4.	Rojenje
5.	Nakon rojenja i priprema za zimu
Pčelinji proizvodi
Što je kristalizacija i dekristalizacija?
To je postupak u kojem tekuća glukoza prelazi u kruto stanje (kristale), 
dekristalizacija nastaje pri 40˚C.
Kako se vrši kontrola meda?
1.	Organoleptičkim ispitivanjem
2.	Fizikalno-kemijskim postupkom
3.	Analizom peludi
4.	Biološkom analizom
Vrste meda su?
Cvjetni i medljikovac.
Po čemu se određuje kategorija meda?
Prema apsolutnom udjelu biljnih čestica, a ima ih 5.
Tko i gdje proizvodi matičnu mliječ?
Proizvode mlade radilice 6-12 dana starosti u mliječnoj žlijezdi.
Gdje pčele sakupljaju propolis?
Sa pupoljaka i kore drveća.
Sastav peludi?
Voda, bjelančevine, masti, šećeri, minerali, celuloza, vitamini, 
organske kiseline.
Kako nastaje vosak?
Mlade radilice od 12-18 dana starosti stvaraju vosak pomoću voštanih žlijezda.
Izlučuje se u tekućem stanju, a u kontaktu sa zrakom očvrsnu.Materijali za preuzimanje:

Pitanja za provjeru znanja u pčelarstvu.doc

© 2011 DroX